Hoppa till huvudinnehåll

Coaching

Coaching driver företaget framåt

Istället för att ta en resurskonsult kan man anlita en coach som kommer in och backar upp en person eller en grupp. Coachens uppgift är att ge förslag på hur arbetet kan drivas framåt, hur problem kan lösas om man kört fast och stötta på vägen. Coaching är en blandning av utbildning och konsulting.

Tanken är att coachen ska komma in och göra punktinsatser, inte vara närvarande hela tiden. Hur ofta och mycket som behövs varierar från företag till företag. Coachens insats blir på så sätt mer koncentrerad och innehållsrik. I motsats till en resurskonsult som är där hela tiden behövs det färre timmar med en coach.

Vinsterna med en coach är att någon med nya ögon kommer in med nya infallsvinklar och driver projektet framåt. En coach kan komma in och göra en punktinsats. Det skapar ett bättre resultat och blir mer kostnadseffektivt.

Kundens behov

 • Kartläggning, vad är behovet
 • Vad är målet
 • Lägga en grund

Initiering

 • Ta fram förbättringsförslag
 • Nya anfallsvinklar
 • Få igång de interna resurserna

Avstämning

 • Avstämningsmöten
 • Coaching

Hur går coaching till?

Först måste coachen få sätta sig in i problemet och lägga en grund. Därefter börjar coachingen. Coachen kommer med förslag och idéer till någon annan som gör jobbet. Målet är att börja coacha och diskutera idéer tidigt för att få ett så bra resultat som möjligt.

Coaching handlar om vägledning, det är inte en position på ett företag som behöver fyllas. Man kanske behöver struktur, få fart på ett projekt eller har blivit uppköpta och behöver hjälp framåt. Målet är att backa av och låta folk som jobbar på företaget göra jobbet och sen kan man ge feedback. Coachens uppgift är att vara där och stötta. Coachen agerar som ett bollplank. Man kan se det som en coach vid en tennistävling. Coachen spelar inte själv, men kommer med tips, råd och stöttning.

Varför anlita en coach?

 • Bättre resultats
 • Nya fräscha ögon
 • Punktinsats
 • Kostnadseffektivt