Hoppa till huvudinnehåll

Granskning

Granskning skapar ett bättre resultat

Granskning innebär att vi tittar på den del av verksamheten som ni behöver hjälp med. Beroende på hur behovet ser ut kan det vara allt från företagsledning till kodgranskning eller granskning av de tekniska systemen. Utifrån granskningen tar vi fram olika lösningsförslag, både kortsiktiga och långsiktiga. Vi utför olika typer av granskningar. Det kan handla om företagsgranskning, systemgranskning, kodgranskning eller totalgranskning.

Vinsterna med granskning är att det kommer in någon med mycket erfarenhet som kan se problemet med nya ögon. Granskningen leder till ett mer effektivt sätt att arbeta, hjälper till att hitta var de svaga länkarna är och hjälper er att ta er ur onda cirklar. Tanken är att det ska skapa ett bättre resultat för företaget.

Är ni i behov av granskning?

 • Missar utvecklingsavdelningen deadline på deadline?
 • Kan inte IT-systemet hålla det tryck som uppstår, eller kan inte SLA:er hållas? IT system är idag komplexa och det är oftast många småsaker, inom olika delar av företaget som gör att det inte fungerar som det ska.
 • När företag växer är det vanligt med växtvärk. Under sammanslagningar blir det ofta rörigt bland personal, processer och stödsystem.
 • Är ni osäkra på om systemet kommer kunna hantera nästa stora feature i backloggen? Börjar underhållet på servrarna bli för stort?

Kundens behov

 • Vilken typ av granskning är ni i behov av

Granskning

 • Intervjuar nyckelpersoner
 • Går igenom processer
 • Går igenom systemarkitektur
 • Går igenom kodarkitektur

Rapport

 • Skriver rapport
 • Gör konsekvensanalys
 • Tar fram road map, kort- och långsiktigt

Hur går det till?

Vi utgår från kundens behov om vilken typ av granskning som är aktuell.

När vi gör företagsgranskningar gör vi intervjuer med chefer, projektledare/scrummasters, arkitekter och utvecklare. Vi tittar på er process, mjukvaran som stöder processen, hur ni hanterar teknisk skuld med mera. Har ni en kodbas som inte presterar eller skalar som det var tänkt? Vi går igenom kodbasen och designdokument och därefter tar vi fram en rapport som fokuserar på föbättringspotentialer, främst inom stabilitet, effektivitet och skalbarhet.

Efter det skriver vi en rapport med förslag på hur ni kan förbättra produktionstakten. Vi gör även konsekvensanalys av dessa förslag och går igenom möjligheter och risker för dessa. Om kunden vill kan vi även fortsätta att agera coach/bollplank vid implementation av lösningarna.